สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ ที่ บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน
ทำความเข้าใจกับโครงการที่บริษัทฯได้รับ จัดเตรียมแผนดำเนินงาน จัดเตรียมที่ปรึกษา โรงแรม หรือเครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามเนื่อหาโครงการที่บริษัทฯได้รับมา อธิบายทำความเข้าใจให้กับพนักงานในหน่วยงานให้เข้าใจตรงกัน วางแผนเข้่าตรวจสอบงาน ผลักดัน แก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการงานโครงการ รวมถึงเข้าประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
1. ช/ญ อายุ 35-45 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มากกว่า 3 ปี
3. มีประสบการณ์ในการเขียนโครงการ จัดทำข้อเสนอเทคนิค ข้อเสนอราคา
4. มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงานเช่น ฟังจับประเด็นสำคัญ พูดให้เข้าใจง่าย เขียนจดหมาย
5. มีความรับผิดชอบในการทำงาน และต่อทีมงาน
6. มีความสามารถในการจัดหน้าเอกสารให้เรียบร้อยได้
7. มีทักษะในการใช้ MS OFFICE INTERNET PDF (ใช้ PHOTO SHOP จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
9. สามารถขับขี่รถยนต์ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน)
- ทุนในการฝึกอบรมประจำปี 10,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา 10,000 บาท
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสตามผลงาน 0.5 - 2 เดือน ฯลฯ
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
บริษัทคิวคอมแพค เพรชเกษม 81 ถ.มาเจริญ เขตหนองแขม กทม.
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด