ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก
หมดอายุ

Factory Manager (ประจำโรงงาน นิคมสินสาคร) ( 1 ตำแหน่ง )

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของกระบวนการการผลิต ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายที่วางไว้
- รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
- สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ - สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุมทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้ควบคุมการทำงานให้เกิด Productivity สูงสุด
- ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหา และกำหนดวิธีการป้องกัน
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อประสิทธิภาพ
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงานและสนับสนุนงานระบบคุณภาพ ISO / GMP / HACCP / HALAL
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท, ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 10 ปี
1. อายุระหว่าง 38 - 45 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานผลิตอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ด้านงานบริหารโรงงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการ เช่น ISO / GMP / HACCP / HALAL เป็นต้น
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ประเมินงาน
7. มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษสวัสดิการ
สถานที่ทำงาน


นิคมอุตสาหกรรม สินสาครหมดอายุ

  • ประกาศเมื่อ: มากกว่า 30 วัน
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: สมุทรสาคร
  • อัตราเงินเดือน: ไม่ระบุ
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณ สุรพล
  • โทร: +66 (0) 2318 4488
  • แฟกซ์: +66 (0) 2318 1022
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.afteryoudessertcafe.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN