ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ( 1 ตำแหน่ง )

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


งานฝึกอบรม
1. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและจัดการทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan)
2. วิเคราะห์ วางแผน ความต้องการฝึกอบรมให้สอดคล้องพรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจัดทำงบประมาณในการฝึกอบรม
3. ประสานงานฝึกอบรม(In-House, Public Training)
4. ดูแล ควบคุมการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานตามแผนที่กำหนด
5. ควบคุมดูแลการจัดทำเอกสารการประเมินผลการฝึกอบรม

แรงงานสัมพันธ์
1. จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมภายในบริษัทฯ
2. จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ และสันทนาการต่างๆ
3. ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน, พนักงานกับบริษัทฯ
4. ผลักดันแผนกลยุทธ์และ KPIs ของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: การบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์, บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท, ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 3 ปี
- เพศ ชาย, หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท สาขา บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์การทำงานด้านฝึกอบรมและแรงงานสัมพันธ์ 3 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ใช่โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
- มีทักษะการเจรจาการสื่อสารและมีความคิดสร้างสรรค์
- มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกดีสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ทางด้านการเป็นวิทยากรและร้านอาหารญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้านการทำ ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ


1. OT
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท / วัน
3. Service Charge
4. ชุดฟอร์มพนักงาน
5. วันหยุดประจำปี 13 วัน
6. ลา Extra ลาป่วย ลาพักร้อน (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
7. การฝึกอบรม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. กองทุนประกันสังคม
10. ปรับเงินเดือนประจำปี
11. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว
12. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
13. ค่าตอบแทนพิเศษ
14. เงินโบนัสตามผลงานสถานที่ทำงาน


กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)สมัครงาน

  • ประกาศเมื่อ: 17 วันที่ผ่านมา
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณสัมพันธ์ เวียงสงค์
  • โทร: 081 682 3333
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.kouensushibar.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงงาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-680-5333
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN