ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่
ค้นหางานอื่นๆ คลิก

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องโดยภาพรวมของข้อมูลทางบัญชี ในสาขา/บริษัทที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้งานบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงการบันทึกบัญชีต่างๆ พร้อมดำเนินการปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานทางบัญชี
3. วิเคราะห์ และจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานสรุปทางบัญชีในแต่ละงวด ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะห์ และรายงานข้อมูล ตัวเลขที่มีความผิดปกติให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
5. วิเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดคงเหลือของ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช็ครับ-เช็คจ่าย รวมถึงรายได้-ค่าใช้จ่ายในแต่ละบัญชี เพื่อกระทบยอดบัญชีต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
6. ดูแล และตรวจสอบการนำส่งภาษีประเภทต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 3 ปี
- เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมทางบัญชีได้อย่างดี เช่น Express
- มีความคิดเชิงวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word Excel ได้ดี
- สามารถฟังพูดภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ


1. OT
2. ค่าอาหารกลางวัน 30 บาท / วัน
3. Service Charge
4. ชุดฟอร์มพนักงาน
5. วันหยุดประจำปี 13 วัน
6. ลา Extra ลาป่วย ลาพักร้อน (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
7. การฝึกอบรม
8. ตรวจสุขภาพประจำปี
9. กองทุนประกันสังคม
10. ปรับเงินเดือนประจำปี
11. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว
12. กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
13. ค่าตอบแทนพิเศษ
14. เงินโบนัสตามผลงานสถานที่ทำงาน


กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)หมดอายุ

  • ประกาศเมื่อ: มากกว่า 30 วัน
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: เลขที่ 39/5 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
  • การต่อรองเงินเดือน: ไม่ระบุ
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณสัมพันธ์ เวียงสงค์
  • โทร: 081 682 3333
  • แฟกซ์: -
  • เว็บไซต์บริษัท: http://www.kouensushibar.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงาน

สมัครงานด่วน

การสมัครงานด่วน จะเป็นการสมัครโดยกรอกประวัติอย่างสั้นๆ พร้อมอัพโหลด resume เพื่อให้สามารถสมัครงานได้รวดเร็ว
หลังจากสมัครงานเสร็จเรียบร้อย อย่าลืมกลับมากรอกประวัติเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์และเป็นการเพิ่มโอกาสในการหางาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4795 (เล็ก)
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN