ค้นหางาน

ค้นหางาน
พิมพ์ชื่อบริษัท
พื้นที่

หน้าที่/ความรับผิดชอบ


- ร่วมกำหนดนโยบาย, แผนงาน และกลยุทธ์ต่าง ๆ ของฝ่ายวิศวกรรม
- รับผิดชอบในการบังคับบัญชา มอบหมายงาน ควบคุมดูแล ติดตามงาน และแนะนำแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายวิศวกรรมปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้
- รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติ, ให้การอบรม, ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาการสรรหาเลื่อนขั้น ,ปลด , โยกย้าย หรือให้การอบรมตามความเหมาะสม
- รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมค่าใช้จ่ายของฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
- ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติของผู้สมัคร


คณะ/สาขา: ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
ประสบการณ์การทำงาน: 7 ปี
ประสบการณ์ : วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมโรงงาน อย่างน้อย 7 ปีสวัสดิการ


- ตู้ล็อคเกอร์เก็บของ
- รางวัลในการปฏิบัติงาน(เบี้ยขยัน)
- สัมมนาประจำปี
- ชุดฟอร์ม ค่าตัดชุด
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิต
- เงินช่วยเหลือในพิธีต่างๆ
- โบนัสประจำปี
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์/ท่องเที่ยวประจำปี
- ของขวัญเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บป่วย
- กิจกรรมต่างๆสำหรับพนักงาน
- ค่าทักษะ
- ค่าฝีมือสถานที่ทำงาน


จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาครสมัครงาน

  • ประกาศเมื่อ: 10 วันที่ผ่านมา
  • ประเภทของงาน: งานประจำ
  • ตำแหน่งที่ตั้ง: สมุทรสาคร
  • การต่อรองเงินเดือน: ไม่ระบุ
  • ข้อมูลติดต่อ: คุณ อรนุช
  • โทร: 085-130-3075
  • แฟกซ์: 034-495-640
  • เว็บไซต์บริษัท: www.sk-foods.com

สมัครงาน

ขออภัยท่านยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบ
กรุณา เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน ก่อนสมัครงงาน

ติดต่อเรา

ช่วยเหลือ
โทร : 02-216-1545
ติดต่อฝ่ายขาย
โทร : 062-224-4897 (ส้ม)
โทร : 062-224-4184 (แนน)
Line : @jobmyway
อีเมล์ : info@jobmyway.com
JobMyWay © สงวนลิขสิทธิ์ทั่วโลก

คุณต้องการใช้ภาษาอะไร?

ไทย

Which language do you prefer?

EN