สำหรับบริษัท
1. นำเสนอการขาย ปิดการขายกับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
2. หาลูกค้าใหม่ วางงาน วางระบบ
3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการขาย
4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
5. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์
6. ออกไปพบลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ / ให้คำแนะนำกับลูกค้า
7. ปิดการขาย / ให้คำปรึกษากับทางลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- สามารถใช้ Software office ได้
- สามารถใช้ E-Mail ได้
- ขับรถได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- ตามข้อตกลงของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย),ราชบุรี (บ้านโป่ง)
ติดต่อ
รังสิมันต์ เจริญรักษา
021071545
งานในบริษัทเดียวกัน