สำหรับบริษัท
งานช่างทั่วไป เพื่อฝึกเป็นพนักงานขับรถผู้บริหาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี
- สามารถขับรถยนต์ได้
- สามารถทำงานช่างทั่วไปได้
สวัสดิการ
- ค่าแรง(รายวัน)เริ่มต้น 331 บาท/วัน (รายเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ และการตกลงต่อรอง)
- ค่าครองชีพ 400 บาท/เดือน
- ค่าเบี้ยขยัน 300, 350, 450 บาท/เดือน
- เบี้ยขยันพิเศษ (รายปี) 2,000 บาท
- เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ วันละ 30 บาท
- ค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท/ปี
- มีรางวัลตอบแทนช่วงอายุงาน 10 ปี 2,500 บาท / 15 ปี 3,500 บาท / 20 ปี 5,000 บาท / 25 ปี 7,500 บาท 30 ปี 10,000 บาท
- ค่าสวัสดิการจดทะเบียนสมรส 1,000 บาท
- ค่าสวัสดิการพนักงานเสียชีวิต 28,000 บาท
- ค่าสวัสดิการบุคคลใกล้ชิดเสียชีวิต 11,000 บาท
- มีอุปกรณ์ (PPE) ให้สวมใส่
- มีตรวจสุขภาพประจำปี
- มีโครงการประกันสังคม
- มีโบนัสให้พนักงาน
สถานที่ทำงาน
อยู่ใกล้ พาราไดร์พาร์ค ถนนศรีนครินทร์
ติดต่อ
คุณสายใจ แสงขุนทด
02-337-1553-67, 02-740-5884
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
รถเมล์ สาย 133,145
งานในบริษัทเดียวกัน