สำหรับบริษัท

ทีมงานสำรวจ/สัมภาษณ์ (รับสมัครทั่วประเทศ ทั้งรายบุคคลและเป็นทีมงาน)

- ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสำรวจเก็บข้อมูล งานชุมชน กิจกรรมต่างๆ
- รวบรวมและประเมินข้อมูลการสำรวจ
- ประสานงานและเตรียมการสำหรับการลงพื้นที่
- ลักษณะการจ้าง งานพาร์ทไทม์
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- มีประสบการณ์สำรวจ/สัมภาษณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีทักษะการสื่อสารกับชุมชน และมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเก็บข้อมูลเชิงวิชาการได้
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา
- คล่องตัว สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- มีทักษะการทำงานเป็นทีม
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
02-2165498 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข) ต่อ 134
รายละเอียดอื่นๆ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติ (resume) และเขียนแนะนำตัวเองมาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 02-2165498 ต่อ 134
E-mail: ebm2016.hr@gmail.com
ระบุหัวข้อ "สมัครงาน ตำแหน่งทีมงานสำรวจ/สัมภาษณ์ "
หมดอายุ
งานในบริษัทเดียวกัน