สำหรับบริษัท
- ร่างสัญญา
- เรียบเรียงจดหมายตอบกลับลูกค้า
- ดูแลด้านกฏหมายของบริษัท และ พนักงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา นิติศาสตรบัณฑิต, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศ ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปริญญา ทุกสาขา (ประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี)
- มีทักษะในการเรียบเรียงข้อความ และตอบรับจดหมายจากลูกค้า
- มีใบอนุญาตทนายความ
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- เบี้ยขยัน
- บ้านพักพนักงาน(เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันสังคม
- รถรับส่ง (สายชลบุรี - บ้านบึง)
- เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
- ฝึกอบรมพัฒนา
**สวัสดิการพื้นฐานตามที่กฏหมายกำหนด**
สถานที่ทำงาน
ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ติดต่อ
คุณเบญจวรรณ
038-110-868
งานในบริษัทเดียวกัน