สำหรับบริษัท
ควบคุมฝ่ายการผลิตและดำเนินการปรุงส่วนผสมของกลิ่นหอม เพื่อจัดทำการผลิตสำหรับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และบรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำมันหอมระเหย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, อื่นๆ, เคมี, เคมีประยุกต์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 22-35 ปี
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วท.บ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาด้านเคมี ชีวเคมี เคมีประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แห่งกลิ่น
สวัสดิการ
ประกันสังคม (หลังผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
สถานที่ทำงาน
ตึกมาร์เช่ ซอยรามคำแหง 53
ติดต่อ
คุณแก้ว / คุณตาล
087-623-3643, 081-823-8663
งานในบริษัทเดียวกัน