สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
1. บริหารจัดการงานด้านเงินเดือนแลสวัสดิการทั้งระบบ
2. จัดทำโครงสร้างเงินเดือน และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับตลาด
3. จัดทำอัตรากำลังประจำปี และวิเคราะห์ความจำเป็นของอัตรากำลัง
4. วางแผนงาน และวิเคราะห์ อัตรากำลังเพื่อกำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
5. ควบคุมการนำส่งภาษี และประกันสังคม
6. จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงานทั้งในระบบ และแฟ้มประวัติพนักงานให้อัพเดทเสมอ
7. การวางโครงสร้างบริษัทตามสายบังคับบัญชา
8. ควบคุมดูแล JD และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และควบคุมรายละเอียดการทำงานให้เป็นไปตามตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ
9 ควบคุมการประเมินการทดลองงาน และการประเมินผล
10. งานแรงงานต่างด้าว จัดทำ mou ,workpermit , visa
11. ดูแลงานด้านกฏหมาย และการเจรจาข้อพิพาทระหว่างพนักงาน หน่วยงานราชการต่างๆ
12. จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน
13. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาเอก, ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
1.เพศหญิง/ชาย
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
4.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี โดนเฉพาะการคำนวณ Excel
5.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 3-5ปี
6.สามารถใช้โปรแกรม B-plus ได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- วันลาพักร้อนประจำปี
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินพิเศษอื่นๆ ตามที่ตกลง
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยอารีย์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 10400

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง


ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง


ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway