สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน หางานจากบริษัทที่ถูกใจ ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ

บริษัทที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรา
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ อินเตอร์เน็ต
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2015
| จำนวนพนักงาน - คน
For nearly 40 years, Dynatrace has delivered software, experts and best practices to make our customer’s applications work well and deliver business value.
Dynatrace has established a Master Partner entity in March 31st, 2015 named DPM (Thailand) Co.,Ltd. to help serve and support their Thailand customer better.
ที่อยู่บริษัท
 
999 อาคารเกษร ชั้น 5 พื้นที่เลขที่ 5บี-1 ห้องเลขที่535 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล
nipaporn.kiatjaroonsiri@dpm.co.th
เบอร์ติดต่อ
 
นิภาพร เกียรติจรูญศิริ
081-829-9846
เว็บไซต์
 
ตำแหน่งที่เปิดรับ ดูงานทั้งหมด