สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ที่ บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด / รายละเอียดบริษัท
- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเลข อย.
- ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย
- ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ติดตามผลที่ อย.
- จัดทำเอกสาร นำเข้า/ส่งออก วัตถุดิบตามขั้นตอนที่กำหนด
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
1. ชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเลข อย. อย่างน้อย 1-2 ปี
4. มีทักษะในการติดต่อสือสารกับหน่วยงานราชการ
5. มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับอาหาร
6. มีความรู้ด้านระบบ GMP/HACCP
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี / มีความละเอียดรอบคอบ
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
9. ขับรถยต์ได้ ทั้งเกียร์ธรรมดา/เกียร์ออโต้ และมีใบอนุญาต ขับขี่
10. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน)
- ทุนในการฝึกอบรมประจำปี 10,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา 10,000 บาท
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสตามผลงาน 0.5 - 2 เดือน ฯลฯ
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
บจก. คิว คอมแพค เขตหนองแขม กทม.
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด