สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : Freelance By the side Graphic Design / R&D FOOD/ Marketing / System ที่ บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน
1. เข้าให้บริการกับลูกค้าตรงตามแผนที่กำหนดในแต่ละด้านความสามารถ
2. จัดทำ ปรับปรุง และติดตามความคืบหน้างานของลูกค้าแต่ละรายจนบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานในการเข้าบริการแต่ละครั้ง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิการศึกษาถูกต้องตรงตามสายงานแต่ละด้าน
3. อายุมากกว่า 30 ปี
4. สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
5. มีประสบการณ์มาแนบในวันสัมภาษณ์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน)
- ทุนในการฝึกอบรมประจำปี 10,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา 10,000 บาท
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสตามผลงาน 0.5 - 2 เดือน ฯลฯ
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
สำนักงานบริษัท คิวคอมแพค เขตหนองแขม กทม.
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด