สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : ตัวแทนฝ่ายบริหาร ด้านระบบคุณภาพงาน (QMR) ที่ บริษัท คิว คอมแพค จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน

ตัวแทนฝ่ายบริหาร ด้านระบบคุณภาพงาน (QMR)

บริษัท คิว คอมแพค จำกัด / รายละเอียดบริษัท
1.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการผลักดัน "นโยบายต่างๆด้านระบบคุณภาพจากผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆของบริษัทฯผ่านมาตรฐานการทำงาน,ขั้นตอนการทำงานและหัวข้อคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน" เป็นต้น
2.เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ "แผนงานติดตามการปรับปรุงระบบการทำงาน"กำหนด"หัวข้องานคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน"และรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน
3.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบขั้นตอนรายละเอียดการทำงานของแต่ละหน่วยงาน "แผนงานติดตาม การปรับปรุงระบบการทำงาน"และ"หัวข้องานคุณภาพงานแต่ละหน่วยงาน"พร้อมประชุมหาวิธีการแก้ไขในกรณีที่ผลไม่ตรงตามที่กำหนด รวมถึงเสนอผลการแก้ไขให้ผู้บริหาร
4.จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่จำเป็นต่อความตระหนักในการทำงานให้มีคุณภาพ ประเมินผล และเป็นวิทยากรอบรม
5.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริษัท,พันธะกิจ,และวัตถุประสงค์องค์กร รวมทั้งควบคุมดูแลระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์กรให้ขับเคลื่อนได้ตรงตามกรอบงานที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขเบื้องต้นให้เป็นไปตามกรอบงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
1.อายุ 28 ปี ขึ้นไป
2.มีความรับผิดชอบและความผู้นำสูง
3.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี
5.มีประสบการณ์ในการเป็น QMR 5 ปีขึ้นไป
6.เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีความกระตือรือร้น
7.เคยทำงานร่วมกับผู้บริหารขององค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่
- ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่งงาน)
- ทุนในการฝึกอบรมประจำปี 10,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา 10,000 บาท
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสตามผลงาน 0.5 - 2 เดือน ฯลฯ
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
21/20 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด