สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : พนักงานบัญชี ที่ บริษัท เอสทีม กรุ๊ป 2019 จำกัด (สำนักงานใหญ่) พบ 1 ตำแหน่งงาน
- จัดทำเอกสารทางบัญชี
- บันทึกบัญชีด้วยระบบ Express
- ตรวจเช็ครายงานเอกสารภายใน
- ยื่น ภพ.30 ภงด.3 ภงด.53 ภงด.90 ภงด.91 กท20ก
- จัดทำงบการเงิน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถจัดทำบัญชีได้ทั้งระบบ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ตามข้อตกลงของบริษัท
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
เขตบางขุนเทียน กทม.
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด