สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : พนักงานเสิร์ฟ Spaghetti Factory (ประจำ, P/T) สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ที่ บริษัท ห้องอาหารซากุระ จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน

พนักงานเสิร์ฟ Spaghetti Factory (ประจำ, P/T) สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

บริษัท ห้องอาหารซากุระ จำกัด / รายละเอียดบริษัท
ต้อนรับลูกค้า แนะนำรายการอาหาร รับออเดอร์
เสิร์ฟ และบริการลูกค้า ประสานงานกับแผนกครัว รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถสมัครงานได้ที่สาขาเซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 5
เอกสารในการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.รูปถ่ายติดบัตร 1 ใบ
4.เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบผ่านงาน ใบเกณฑ์ทหาร เป็นต้น
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 12,000 - 13,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- รักงานบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, สวัสดิการค่าอาหาร, เบี้ยขยัน, เงิน Incentive, ค่าพนักงานดีเด่น, ค่าแนะนำพนักงาน, ปรับเงินเดือนประจำปี, ยูนิฟอร์มพนักงาน, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, ส่วนลดสำหรับพนักงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ ตามกฎระเบียบบริษัท
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด