สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : วิศวกรสนาม ที่ บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน
- ควบคุมงานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 20,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศ ชาย
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วยบุคคล (PPE)
5. กองทุนเงินสะสม
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม
ดูงานทั้งหมด