สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : ครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ที่ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ พบ 1 ตำแหน่งงาน

ครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ / รายละเอียดบริษัท
- เขียนแผนการเรียนการสอน, สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนต่างชาติ, จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ, วัดผลประเมินผลการเรียนนักเรียน, ทำวิจัยในชั้นเรียน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
1.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ เสียสละ รักความก้าวหน้า พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความคิด
2.มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ในเ
3.สามารถสอนนักเรียนต่างชาติได้ อย่างเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆได้ นอกจากภาษาไทยจะได้รับ
4.ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติทางอาชญากรรมหรือเคยทำผิดกฏหมายมาก่อน
5.มีใบประกอบวิชาชีพครู มีประสบการณ์การสอน มีคุณวุฒิที่เหมาะสม
สวัสดิการ
ประกันสังคม,ชุดพนักงาน,อาหารกลางวันฟรี
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
216 หมู่1 ต.หนองควาย อ.หางดง, เชียงใหม่
งานในบริษัทเดียวกัน : ดูงานทั้งหมด