สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : พนักงานบัญชี ที่ บริษัท แอลพีแอล ลูบริแคนท์ จำกัด พบ 1 ตำแหน่งงาน
- บริษัทบริหารงานภายใต้แบรนด์ BEST Express Thailand
- บันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย และดูแลบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของบริษัท
- ดูแลการชำระเงิน เงินสด/โอนชำระธนาคาร
- จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย, ดูแลเงินสดย่อย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

*เข้ามาสมัครด้วยตนเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่ ตั้งใจหางานจริงๆ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 80,000 - 10,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส.
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม,ค่าล่วงเวลา
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
537 หมู่ที่ 9 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210
ดูงานทั้งหมด