สำหรับบริษัท
ซ้อนพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างไร ให้ปลอดภัย?

ซ้อนพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างไร ให้ปลอดภัย?

07 มกราคม 2563

ซ้อนพี่วินมอเตอร์ไซค์อย่างไร ให้ปลอดภัย?

07 มกราคม 2563

1.นั่งคร่อมดีกว่านั่งข้าง

การซ้อนท้ายแบบนั่งข้างอาจทำให้ทรงตัวยากกว่าแบบนั่งคร่อม

2.หาที่จับให้มั่น

หามุมจับให้มั่นคง หรือจะขอจับเอวพี่วินก็ได้นะ

3.เก็บแขนเก็บขา

ในกรณีต้องมุดผ่านรถติดควรเก็บแขนและขาให้ดี ป้องกันการบาดเจ็บ

4.พกหมวกกันน็อค

หากต้องโดยสารพี่วินบ่อยๆ ควรหาหมวกติดตัวเอาไว้เพื่อความปลอดภัย

5.ไม่เล่นมือถือ

ไม่เล่นมือถือขณะอยู่บนรถเพื่อความปลอดภัย


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ