สำหรับบริษัท
5 เหตุผล ว่าทำไมจึงควรทำให้พนักงานมีความสุข

5 เหตุผล ว่าทำไมจึงควรทำให้พนักงานมีความสุข

20 มีนาคม 2563

5 เหตุผล ว่าทำไมจึงควรทำให้พนักงานมีความสุข

20 มีนาคม 2563

      ในการทำงานในองค์กร เนื่องจากผู้ประกอบการต้องทำให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อช่วยให้การทำงานต่างๆ ลุล่วงได้ด้วยดี , การควบคุมให้คนทำงาน อยู่ในกฏระเบียบข้อบังคับ เพื่อความเรียบร้อยขององค์กร ,การที่ต้องพัฒนาทักษะฝีมือของคนทำงาน เพื่อต่อยอดให้กับองค์กร และการคัดเลือก ผู้สมัครงานที่ได้คุณภาพ เพื่อช่วยให้องค์กรเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพแล้ว ความสุขของพนักงาน ก็เป็นอีกหนี่งสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม วันนี้เรานำเหตุผลมาให้คุณดูถึง 5 ข้อด้วยกัน

1.พนักงานมีความสุข งานก็ออกมาดี


ถ้านำองค์กรสองที่มาเปรียบเทียบกัน ระหว่างองค์กร A ที่มีพนักงานที่ติดอยู่กับความรู้สึกที่ดีไม่ดี ,โดนองค์กรบีบ ไม่มี Work Life Balance ที่ดี กับองค์กร B ที่คอยรับฟังปัญหาในการทำงาน จัดลำดับการทำงานให้พนักงานได้มีชีวิตส่วนตัว งานขององค์กร B จะมีคุณภาพมากกว่าองค์กร A เนื่องจากพนักงานมีความสุขในชีวิต ก็จะมีแรงและมีไอเดียใหม่ๆในการทำงานมากกว่าพนักงานที่มีความทุกข์อยู่ในใจ


2.พนักงานที่มีความสุขจะรักองค์กรมากกว่า


พนักงานที่อยู่ในองค์กรที่ใส่ใจ ดูแล และไม่มองข้ามความสามารถของพวกเขา มีแนวโน้มที่จะรัก และซื่อสัตย์กับองค์กรมากกว่าการที่อยู่ในองค์กรที่เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดี และการไม่เห็นค่าในผลงานนั่นเอง

3.พนักงานที่มีความสุขจะมีสุขภาพที่ดีกว่า


พนักงานที่อยู่ในองค์กรที่มีระบบการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคคล หรือเรื่องเนื้องานในการทำงาน จะมีแนวโน้มว่าพนักงานในองค์กรนั้น มีสุขภาพที่ดีกว่าองค์กรที่เต็มไปด้วยปัญหา ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจ และร่างกายของพวกเขาโดยตรง

4.พนักงานที่มีความสุข องค์กรก็มีความสุข


องค์กรไหนที่ปรับตัว และใส่ใจในตัวของคนทำงาน ซึ่งข้อนี้ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ตัวงานต่างๆก็จะออกมาดี ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีตาม รวมถึงบรรยากาศในองค์กรก็จะดี ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

5.องค์กรจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น


นอกจากความสุขที่คนทำงานจะได้รับ ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังเนื้องานที่มีคุณภาพ และส่งผลขึ้นไปยังฐานใหญ่ นั่นก็คือองค์กรจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น และมีการพัฒนาไวกว่าองค์กรที่ประสบกับปัญหา


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ