สำหรับบริษัท
การจ้างคนพิการเข้าทำงาน ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณอย่างไร?

การจ้างคนพิการเข้าทำงาน ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณอย่างไร?

05 มิถุนายน 2563

การจ้างคนพิการเข้าทำงาน ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณอย่างไร?

05 มิถุนายน 2563

       ทราบกันไหมว่า ในการจัดตั้งองค์กร หรือเปิดบริษัทนั้น จำเป็นต้องจ้างคนทำงาน หรือผู้สมัครงานที่เป็นผู้พิการเข้าทำงานด้วย โดยเฉพาะองค์กรของผู้ประกอบการที่มีคนทำงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับผู้พิการเข้าทำงาน 1 คน ตามกฏของกระทรวงแรงงาน วันนี้ #JOBMYWAY จึงอยากนำเกร็ดข้อมูลความรู้ของข้อดีในการรับคนพิการเข้าทำงาน ว่าจะส่งผลดีกับธุรกิจ และองค์กรของคุณอย่างไร


1.สามารถช่วยดึงดูดคนที่มีความสามารถ
ทราบกันไหนว่า ผู้พิการหลายๆคน มีความสามารถและทักษะในการทำงาน ที่ไม่ได้น้อยไปกว่าบุคคลทั่วไป อีกทั้งบางคนยังมีความสามารถ และความอดทนมากกว่าก็เป็นได้ ซึ่งหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหา คนทำงาน ลองเปิดรับสมัครผู้พิการเพื่อร่วมคัดเลือกเข้าตำแหน่งด้วย จะทำให้เพิ่มโอกาสในการพัฒนาขององค์กรได้มากขึ้นนั่นเอง


2.ช่วยเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์กร
การว่าจ้างผู้พิการเพื่อให้เข้ามาทำงานในองค์กรนั้น จะสามารถช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมขององค์กร ให้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในบริษัทให้สะอาด และกว้างขวาง เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้พวกเขาได้มากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้กับคนทำงานคนอื่นๆ เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังอาจมีมุมมอง และไอเดียใหม่ๆจากผู้พิการ ที่คนปกติอาจมองข้ามไป และช่วยให้สามารถเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคได้อีกด้วย


3.สามารถช่วยลดหย่อนภาษี
การว่าจ้างผู้พิการ จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้กำหนดให้มีการจ้างงานคนพิการ โดยมีการจ้างทั้งแบบปกติ และเเบบการจ้างเชิงสังคม ซึ่งบริษัทที่จ้างงานผู้พิการ จะได้ส่วนลดภาษีถึง 2 เท่าเลยนั่นเอง


4.ได้ช่วยสนับสนุนและให้โอกาสคนพิการ
ทราบกันไหมว่า คนพิการมีความสามารถและมีความขยันอดทนไม่น้อยไปกว่าคนทั่วไป แต่พวกเขามักถูกมองข้ามจากผู้ประกอบการหลายๆคน ซึ่งการว่าจ้างผู้พิการ นอกจากจะเปิดโอกาสให้องค์กรได้พบกับคนทำงานที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการได้ช่วยสนับสนุนและได้ให้โอกาสคนพิการได้ทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองและสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม


5.องค์กรได้รับการยอมรับ


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ