สำหรับบริษัท
AQ ทักษะใหม่ในการทำงาน ที่ควรรู้ควบคู่ไปกับ EQ และ IQ

AQ ทักษะใหม่ในการทำงาน ที่ควรรู้ควบคู่ไปกับ EQ และ IQ

09 มิถุนายน 2563

AQ ทักษะใหม่ในการทำงาน ที่ควรรู้ควบคู่ไปกับ EQ และ IQ

09 มิถุนายน 2563


ถ้าพูดถึง IQ และ EQ หลายๆคนก็คงจะทราบกันดีอยู่ว่า IQ คือ Intelligence Quotient หรือความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิดคำนวน และการใช้ตรรกะเหตุผลต่างๆ


ส่วน EQ คือ  Emotional Quotient หรือความฉลาดทางอารมณ์ สองสิ่งนี้มีความจำเป็นมากต่อการทำงาน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักหาสิ่งเหล่านี้จากผู้สมัครงาน แต่ทราบไหมว่า ในปัจจุบัน ได้มีการวัดผลเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า AQ ซึ่งใครที่กำลังมองหางาน และอยากสมัครงานใหม่ ต้องทราบเอาไว้ วันนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ AQ มาฝากกัน


AQ (Adversity Quotient)
คือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากปกติของชีวิตเรานั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะเจอกับอุปสรรคต่างๆ ซึ่งทักษะนี้เป็นความสามารถ ที่สามารถรับมือกับอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิตได้ รวมถึงการเปลี่ยนอุปสรรคเหล่านั้นให้กลายเป็นโอกาส
หรือจะเรียกแบบง่ายๆคือ ความอดทนต่อความยากลำบาก ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความอดกลั้น รู้จักยับยั้งชั่งใจ รวมถึงการพร้อมรับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีกระบวนการคิด ทักษะนี้หลายๆคนอาจจะมีขึ้นด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ แต่ใครที่รู้ตัวว่าไม่มีทักษะนี้ ก็สามารถฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะนี้ให้ดีขึ้นได้ ทักษะAQ นั้นนอกจากจะเป็นตัวทดสอบความอดทนแล้ว ยังเป็นตัวที่จะช่วยพัฒนาชีวิต และการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถปฎิบัติได้ดังนี้


1.มีความอดทนต่อปัญหาต่างๆ
2.มองโลกในแง่ดี ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ รวมถึงปัญหานั้นจะเป็นตัวเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชีวิต
3.ไม่ละทิ้งปัญหา หรือโยนปัญหาให้ผู้อื่นรับแทน
4.สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ หรือสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.รู้จักยั้งคิด ก่อนตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่าง

      การมีทักษะ IQ , EQ และ AQ ควรพัฒนาไปด้วยกันอย่างเป็นระบบ หากคุณทำได้จริง ไม่ว่าคุณจะสมัครงานที่ไหน หรือกำลังมองหางานทำใหม่ เชื่อได้เลยว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ