สำหรับบริษัท
ประชุมงานนานๆ เสี่ยงทำให้สมองแย่จริงหรือ?

ประชุมงานนานๆ เสี่ยงทำให้สมองแย่จริงหรือ?

16 มิถุนายน 2563

ประชุมงานนานๆ เสี่ยงทำให้สมองแย่จริงหรือ?

16 มิถุนายน 2563

       ในการทำงาน จำเป็นต้องมีการประชุมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด นำเสนอไอเดียต่างๆ รวมถึงเสนอปัญหาในการทำงาน และระดมความคิดเพื่อช่วยให้งานสำคัญต่างๆประสบความสำเร็จ และช่วยในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากจะถามว่า ระยะเวลาในการประชุมแต่ละครั้งควรมีระยะเวลาเท่าไหร่? ก็คงจะไม่สามารถกำหนดได้อย่างตายตัว เพราะบริษัทในแต่ละที่มีขอบเขตในการทำงานต่างกัน แต่มีการวิจัยออกมาแล้วว่า หากใช้เวลาในการประชุมงานนานเกินไป อาจเสี่ยงทำให้สมองแย่ และเจอปัญหาในการทำงานอื่นๆได้ ซึ่งวันนี้เราได้นำข้อมูลดีๆ ที่คนหางาน หรือสมัครงาน ควรต้องรู้ มาฝากกันการประชุมงานนานๆ หากพูดถึงข้อดีนั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในการทำงานของแต่ละสัปดาห์มาเพื่อระดมความคิด หาทั้งข้อดี และความผิดพลาดของงานนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การจัดสรรบุคคลากรเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงยังช่วยให้งานที่ดีอยู่แล้ว พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีกด้วย


แล้วถ้าประชุมงานนานเกินไป จะส่งผลอย่างไร?
จากหลายๆบริษัท ส่วนใหญ่มักใช้เวลาประชุมงานเพียง 30-60นาทีต่อครั้ง แต่กับอีกหลายๆบริษัทกลับเลือกใช้เวลาในการประชุม 1-4ชั่วโมงเลยทีเดียว ซึ่งการประชุมงานที่นานเกินไปนั้น อาจสร้างผลเสียมากกว่าผลดี


ผลเสียที่ว่านั่นก็คือ อาจส่งผลกับสมองโดยตรง อาจทำให้สมองเสื่อมสภาพลง เมื่อนานวันขึ้นจะเข้าสู่ภาวะหมดไฟ เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงาน รวมถึงปัญหาอื่นๆ อย่างการที่คนทำงานต้องนั่งรับฟังเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคนทำงาน และทำให้เวลาในการทำงานของพนักงานลดลงอีกด้วย เป็นต้น


หลักการในการแก้ปัญหานั้นคือ
1.ควรวางแผนก่อนการประชุมให้ดี
2.หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากงาน
3.การจัดการหัวข้อในเรื่องที่สำคัญมากที่สุดก่อน
4.ระดมความคิดให้กระชับ และคิดหาทางแก้ปัญหา
5.มอบหมายการบ้าน ให้กับทีมเพื่อเตรียมการประชุมในครั้งต่อไป
6.หากคิดว่าเวลาในการประชุมมีมากเกินความจำเป็น ควรปรึกษาหัวหน้า หรือHr


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ