สำหรับบริษัท
วัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดสถึงประเทศไทยแล้ว

วัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดสถึงประเทศไทยแล้ว

25 กุมภาพันธ์ 2564

วัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดสถึงประเทศไทยแล้ว

25 กุมภาพันธ์ 2564

        วันนี้ (24 กุมภาพันธ์) เวลา 10.05 น. วัคซีนโควิด-19 Sinovac ล็อตแรก 2 แสนโดส (จากทั้งหมด 2 ล้านโดส) โดยบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ไซเอนเซส จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 675 ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ จากนั้นจะส่งไปยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 2-8 องศา จากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง ก่อนจะกระจายไปยังจังหวัดเป้าหมายฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและประชาชนอายุ 18-59 ปี โดยแพทย์เป็นผู้ประเมินและคัดเลือกจากฐานข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล


Cr. thestandard

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ