สำหรับบริษัท
'คนละครึ่งเฟส 3' ใครมีสิทธิได้ 'เงินเยียวยา' รอบใหม่ 3,000 บาทบ้าง

'คนละครึ่งเฟส 3' ใครมีสิทธิได้ 'เงินเยียวยา' รอบใหม่ 3,000 บาทบ้าง

04 มิถุนายน 2564

'คนละครึ่งเฟส 3' ใครมีสิทธิได้ 'เงินเยียวยา' รอบใหม่ 3,000 บาทบ้าง

04 มิถุนายน 2564

       "คนละครึ่งเฟส 3" เริ่มแล้ว! ครม. เคาะจ่าย "เงินเยียวยา" รอบใหม่ วงเงิน 93,000 ล้านบาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน คนละ 3,000 บาท เริ่ม ก.ค. 64 

1. ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง
ผู้ที่มีสิทธิได้เงินคนละครึ่งเฟส 3 ในครั้งนี้ คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ "คนละครึ่งเฟส 1" หรือ "คนละครึ่งเฟส 2" มาก่อนหน้านี้แล้ว โดยคาดว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินเข้าแอพฯ "เป๋าตัง" อัตโนมัติ

2. คนที่ยังไม่ได้ได้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนใหม่ 
อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 คือ ผู้ที่ทำการ "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3" ซึ่งครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนสิทธิเพิ่มอีก 16 ล้านคน ผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com ซึ่งวันเวลา และขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้คนที่จะลงทะเบียนใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่มาตรการกำหนด ดังนี้
- มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

"คนละครึ่งเฟส 3" ได้เงินเมื่อไร ?
คนละครึ่งเฟส 3 กำหนดจ่าย "เงินเยียวยา" รวมเป็นเงิน 3,000 บาท นาน 6 เดือน โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 ช่วง
- ช่วงแรก เดือน ก.ค. - ก.ย. 64 จำนวน 1,500 บาท
- ช่วงที่ 2 เดือน ต.ค. - ธ.ค.64 จำนวน 1,500 บาท

       ทั้งนี้ กติกาการใช้สิทธิยังเหมือนกับ "คนละครึ่งเฟส 1" และ "คนละครึ่งเฟส 2" คือเป็นการสนับสนุนเงินเยียวยาแบบร่วมจ่าย คือรัฐช่วย 150 บาท ผู้ใช้สิทธิ 150 บาทต่อวัน

ที่มา: มติ ครม.


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ