สำหรับบริษัท
"คนละครึ่งเฟส 4" เทียบ ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีมากแค่ไหน เลือกอะไรดีกว่า

"คนละครึ่งเฟส 4" เทียบ ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีมากแค่ไหน เลือกอะไรดีกว่า

07 มกราคม 2565

"คนละครึ่งเฟส 4" เทียบ ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีมากแค่ไหน เลือกอะไรดีกว่า

07 มกราคม 2565

       "คนละครึ่งเฟส 4" VS ช้อปดีมีคืน 2565 คำถามที่หลายคนอยากรู้ ลดหย่อนภาษีมากแค่ไหน คุ้มไหม ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว เลือกอันไหนดี ? สำหรับ 2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก กระทรวงการคลัง ที่เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน นั้น ทั้ง 2 มาตรการมีความแตกต่างกัน ทั้งสิทธิประโยชน์ และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ก่อนจะตัดสินใจเลือกว่าจะเข้าร่วมมาตรการใด คมชัดลึกออนไลน์ ชวนไปดูรายละเอียด และเงื่อนไขที่จำเป็นต้องรู้กันก่อนค่ะ

"คนละครึ่งเฟส 4" VS ช้อปดีมีคืน 2565 รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง
รูปแบบโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565
• มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ สำหรับสินค้าหรือบริการในประเทศไทย โดยให้สิทธิลดภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท


คุณสมบัติ
• อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
• ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน)

ระยะเวลาโครงการ
• สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไข
• ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่าย เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
• รวมถึงค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว
• สามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
• ยกเว้นสินค้า และบริการบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบียร์ และ ไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
• ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป จากร้านค้า ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษี ร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ได้ตามปกติ


ร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน 2565 ลดหย่อนภาษีได้มากกว่าปกติ จริงหรือ ?
• โครงการช้อปดีมีคืน ปี 2565 คือส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี 2565 เหมือนกับรายการลดหย่อนภาษีอื่น ๆ ที่มีอยู่ตามปกติ หมายความว่า จะสามารถลดหย่อนภาษีได้มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ และอัตราภาษีที่ต้องจ่ายของแต่ละคนตามรายได้สุทธิในปี 2565

       "ฉะนั้น ไม่ได้หมายความว่า ยิ่งซื้อเยอะแล้วจะได้ลดหย่อนภาษีเยอะ ในกรณีที่ซื้อของตามเงื่อนไขช้อปดีมีคืนเต็มเพดาน 30,000 บาทเท่ากัน คนที่จะต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าจะสามารถใช้สิทธินี้ลดหย่อนภาษีได้มากกว่า ส่วนคนที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วก็จะไม่ได้สิทธิลดหย่อนเลย"

เช็คระดับอัตราภาษีที่ต้องเสียมากน้อยแค่ไหน จาก รายได้สุทธิ (รายได้สุทธิ = เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน) ดังนี้
• เงินได้สุทธิ 0 - 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการช้อปดีมีคืน
• เงินได้สุทธิ 150,001 - 300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
• เงินได้สุทธิ 300,001 - 500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
• เงินได้สุทธิ 500,001 - 750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
• เงินได้สุทธิ 750,001 - 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
• เงินได้สุทธิ 1,000,001 - 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
• เงินได้สุทธิ 2,000,001 - 5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
• เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

"คนละครึ่งเฟส 4" รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง


รูปแบบโครงการ
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการให้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ให้สิทธิใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยจำกัดการใช้ 150 บาท โดยรัฐสมทบให้อีก 150 บาทต่อวัน โดยวงเงินคนละครึ่งเฟส 4 ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ต้องรอติดตามต่อไป

ระยะเวลาโครงการ
• คาดว่าจะเริ่มโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 ได้ในเดือน มีนาคม 2565 ถึง เมษายน 2565 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ส่วนการลงทะเบียน ยังไม่มีกำหนดวันชัดเจน แต่น่าจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่ 1 มีนาคม 2565

เงื่อนไข
• คาดว่าจะสามารถใช้จ่ายได้เหมือนกับสิทธิคนละครึ่งเฟสที่ผ่าน ๆ มา คือ สามารถซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในโครงการของรัฐ ที่มีแอพพลิเคชัน ถุงเงิน เช่น ค่าอาหาร ของใช้ ฯลฯ ยกเว้น สุรา สลากกินแบ่งรัฐบาล และบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์เดียวกันที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

ช้อปดีมีคืน 2565 VS คนละครึ่งเฟส 4 เลือกอันไหนดี ?
• 2 โครงการมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ความคุ้มค่าจึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและการใช้จ่ายของแต่ละคน
1. คนละครึ่งเฟส 4 เน้นสนับสนุนการจับจ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ให้สิทธิลดหย่อนภาษี จึงเหมาะกับผู้ที่เสียภาษีไม่มาก หรือคำนวณเงินได้สุทธิแล้วไม่ต้องเสียภาษี มากกว่าเลือกใช้ ช้อปดีมีคืน
2. ช้อปดีมีคืน ปี 2565 เน้นการให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะฉะนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินได้สุทธิสูงและต้องเสียภาษีในอัตราสูง เพราะสามารถลดหย่อนภาษีในอัตราที่มากกว่า ทำให้ประหยัดภาษีได้มากขึ้น ดังนั้น คนที่ใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว จึงเหมาะกับมาตรการนี้มากกว่าคนละครึ่ง

       อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอติดตามความคืบหน้าของทั้ง 2 โครงการของขวัญปีใหม่ 2565 อีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ฯลฯ

Cr. komchadluek

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ