สำหรับบริษัท
รวมข้อดี ข้อเด่นของคนแต่ละGen

รวมข้อดี ข้อเด่นของคนแต่ละGen

02 เมษายน 2562

รวมข้อดี ข้อเด่นของคนแต่ละGen

02 เมษายน 2562

      การแบ่งผู้คนตาม Genneration คือการแบ่งกลุ่มผู้คนตามช่วงอายุ สาเหตุจาก ในแต่ละยุคสมัย มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การเมือง จึงทำให้ผู้คนมีลักษณะความคิด และนิสัยแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย วันนี้จะพาไปดู ข้อดีของคนแต่ละ Genneration จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ


1.Lost Generation 2426-2443


ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 เสียชีวิตหมดแล้ว

___________________________________________________________________________________

2.Greatest Generation  G.I. Generation 2444-2467


ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2 ยุคของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ มีความเป็นทางการสูง ผู้คนมีความเชื่อ ความคิดไปในทางเดียวกัน สนใจสังคมส่วนรวม มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงานสูง มีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง


___________________________________________________________________________________

3.Silent Generation 2468-2488


ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความจงรักภัคดีต่อนายจ้าง และประเทศชาติ ผู้หญิงเริ่มออกมาทำงานนอกบ้าน เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผน และกฎหมายมาก
___________________________________________________________________________________

4.Baby Boomer Gen-B 2489-2507


ยุคสิ้นสุดสงคราม คนเจนนี้จะมีชีวิตเพื่อการทำงาน สุขุม รอบคอบ ประหยัดอดออม สู้งาน เคารพกฎเกณฑ์ อดทนสูง มีประสบการณ์สูง มีความสามารถทางด้านการเข้าสังคม จงรักภักดีต่อนายจ้าง ให้ความสำคัญกับผลงาน ยินดีทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ไม่เปลี่ยนงานบ่อย เคร่งครัดในจารีตประเพณี

___________________________________________________________________________________

5.Generation X  Yuppie 2508-2522


คนกลุ่มนี้ โตมากับวิดีโอเกมส์,คอมพิวเตอร์ ทันดูจอทีวีขาวดำ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่เป็นทางการ อดทนสูง  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มุ่งมั่น  เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มองโลกตามความเป็นจริง ถ่อมตัว
___________________________________________________________________________________

6.Genneration Y  2523  2539 Millenials


ยุคที่อินเทอร์เน็ตเจริญก้าวหน้า ชอบงานด้านไอที มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน มองโลกในแง่ดี ชอบการแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยู่กรอบ  มีอิสระในความคิด ไม่หวั่นกับคำวิจารณ์ ชอบความท้าทาย มีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สนใจสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
___________________________________________________________________________________

7.Generation Z  หลัง พ.ศ. 2540


คนยุคนี้ โตมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เรียนรู้เร็ว มีความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยี  ยอมรับในความแตกต่าง ชอบอิสระ กล้าคิดกล้าถาม

___________________________________________________________________________________


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ