สำหรับบริษัท
ชีวิตจะมีความสุขหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมอง

ชีวิตจะมีความสุขหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมอง

17 กรกฎาคม 2562

ชีวิตจะมีความสุขหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมอง

17 กรกฎาคม 2562

ความสุข คืออะไร ถ้าตอบด้วยความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ก็จะได้คำตอบที่ว่า ความสุขคือ ความสบายกาย และสบายใจ แบ่งได้เป็นหลายระดับ ตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อย ไปจนถึงความรู้สึกสนุก


ในความหมายทางด้านศาสนาคริสต์
ความสุข ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมบัติ,ความสำเร็จ,ชื่อเสียง แต่ขึ้นอยู่กับการสนองความจำเป็นทางด้านวิญญาณ

ในความหมายทางด้านศาสนาพุทธ


ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหา เพื่อให้พบกับการหลุดพ้นของความทุกข์ ด้วยมรรค 8 ที่ประกอบไปด้วย ความไม่พยาบาทเบียดเบียน ,ไม่พูดส่อเสียด หยาบคาย,ละเว้นจากการฆ่า,ไม่ประพฤติผิดในกาม และตั้งตัวอยู่ในทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา)

ในมุมมองของจิตวิทยา


ความสุขคือสภาวะ ที่บุคคลรับรู้ว่าตัวเองได้ทำในสิ่งที่ใจต้องการ และสามารถทำได้สำเร็จ มีความภาคภูมิใจในการกระทำของตัวเอง มีความคิดเชิงบวก การมีสุขภาพกายและใจที่ดี

ในมุมมองของ นักจิตวิทยา อย่าง Martin Seligman
ได้แบ่งความสุขออกมา 3 ระดับด้วยกัน
1.The Pleasant Life


ความสุขจากการมีชีวิตที่สนุกสนาน การได้หัวเราะ กินดีอยู่ดี ได้นอนหลับฝันดี หรือแม้แต่การมีรอยยิ้ม ก็ถือเป็นความสุข
2.The Good Life


ความสุขจากการมีชีวิตที่ดี จากการทำงานยุ่งตลอดทั้งวัน ทำให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเกินกว่าจะมานั่งคิดกังวลในเรื่องต่างๆ การพึงพอใจในผลงานที่สำเร็จของตัวเอง การได้ทำในสิ่งที่รัก เพราะได้ทุ่มเม และใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่
3.The Meaningful Life


ความสุขจากชีวิตที่มีความหมาย เป็นความสุขที่เกิดจากการนำความสามารถ มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และผู้อื่น เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าและยิ่งใหญ่

       จึงเห็นได้ว่า มาตรฐานของความสุขในชีวิตของคนเราไม่เท่ากัน เคยสังเกตกันไหมว่า บางทีเรานั้น ตั้งมาตรฐานความสุขของตัวเองไว้สูงเกินไปหรือเปล่า? สำหรับบางคน ความสุขคือการที่มีเงินเยอะๆ บางคนมีความสุขจากการได้อยู่กับครอบครัว  ความสุขของนักธุรกิจคือการประสบความสำเร็จในธุรกิจของตัวเอง ,ความสุขของคนเป็นพ่อแม่ คือได้เห็นลูกเอาตัวรอด มีความรู้มากพอในการประกอบอาชีพเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้ในอานาคต ,ความสุขในการได้ความสัมพันธ์ที่ดี ,หรือความสุขอาจจะเกิดจากการช่วยพาคนแก่ข้ามถนน


      จริงๆแล้วความสุข เกิดขึ้นได้จากการมองของเรา ถ้าหากใครที่กำลังรู้สึกว่าไม่มีความสุข มันอาจจะเกิดจากมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นการอยากได้อยากมี เหมือนคนอื่นๆ ,ความอิจฉาริษยา ,ความโกรธ,ความอาฆาต,ความเอาชนะ อาจจะต้องเปลี่ยนทัษนคติใหม่ ขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่เป็นผลดีกับตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น พัฒนาศักยภาพของตัวเอง โดยมีบรรทัดฐานของตัวเองในการวัด หลีกเลี่ยงการนำบรรทัดฐานของคนอื่นมาใช้ ทำสิ่งต่างๆ อยู่ในทางสายกลาง ไม่ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป หัดเป็นผู้ให้บ้าง ทำตัวหลุดโลกบ้าง และรู้จักรักตัวเองให้เป็น เพียงแค่นี้ ความสุขก็จะเข้ามาหาคุณเอง

________________________________________

ที่มา www.chulawellness.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539568775&Ntype=11
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ