สำหรับบริษัท
ประกันสังคมเตรียมพร้อม ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี 716 รพ. ทั่วประเทศ

ประกันสังคมเตรียมพร้อม ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี 716 รพ. ทั่วประเทศ

14 สิงหาคม 2562

ประกันสังคมเตรียมพร้อม ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนฟรี 716 รพ. ทั่วประเทศ

14 สิงหาคม 2562

Photo by rawpixel.com from Pexels


      รู้หรือไม่ว่า หากเราเป็นผู้ประกันตน ของสำนักงานประกันสังคม สามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ


Photo by Pranidchakan Boonrom from Pexels

      นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตน จะได้สิทธิการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค และเป็นการส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมโรค ได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรก การตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนสามารถตรวจได้ตั้งแต่ การทำงานของไต , การตรวจหามะเร็งเต้านม ,การตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ,การตรวจโรคไขมันในเลือด ,การตรวจไตวายเรื้อรัง , การตรวจหาโรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ ของการบริการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค อย่างทั่วถึง


      ปัจจุบัน มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพแก่ผู้ประกันตนแล้ว กว่า 716 แห่ง เเยกได้เป็น สถานพยาบาลของรัฐ ที่เป็นโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ให้บริการเชิงรุก จำนวน 238 แห่ง , สถานพยาบาลในเครือข่ายสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวน 429 แห่ง และสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนอื่น ซึ่งผ่านการพิจารณาให้บริการตรวจสุขภาพ ตามคุณภาพในการให้บริการ จำนวน 49 แห่ง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตน มีทางเลือกและความสะดวกสบายในการตรวจสุขภาพมากขึ้น
หากผู้ประกันตนท่านใด ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน

หา Job ดีๆ หรือ หาคน ทำงานตรงใจ ได้ที่ #JOBMYWAY

ขอบคุณข้อมูลจาก :  สำนักงานประกันสังคม

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ