สำหรับบริษัท
สผ. ชวนประชาชนร่วมมือลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน

สผ. ชวนประชาชนร่วมมือลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน

12 กันยายน 2562

สผ. ชวนประชาชนร่วมมือลดใช้พลาสติก ลดโลกร้อน

12 กันยายน 2562      ในไม่กี่วันที่ผ่านมา หลายๆคนอาจจะได้เห็นข่าว น้ำเเข็งขั้วโลกละลายที่รุนแรงมากกว่าในอดีต เป็นปรากฎการณ์น้ำเเข็งขั้วโลกละลายเร็วกว่าเดิมถึง 6 เท่า ซึ่งส่งผลให้สัตว์หลากหลายชนิดพากันล้มตาย และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากปฎิกิริยา สภาวะเรือนกระจก ที่มีสาเหตุจากหลายๆด้านๆ หนึ่งในสาเหตุหลักก็คือ พลาสติก ที่เป็นตัวทำให้เกิดปรากฎการณ์เหล่านี้


เคยลองมานั่งคำนวณดูไหมว่า คนทำงาน อย่างเรา ๆ วันหนึ่ง ๆ ได้ใช้วัสดุพลาสติคไปแล้วกี่ชิ้น ถ้าลองนับกันดูจริงๆนั้น มีปริมาณมากมายมหาศาล แล้วรู้หรือไม่ว่า แค่ถุงพลาสติกเพียง 1 ชิ้น ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายกว่า 450 ปีเลยทีเดียว จึงไม่แปลกที่โลกของเราจะเกิดสภาวะโลกร้อนขึ้นได้


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนประชาชน ร่วมกันลดปริมาณการก่อให้เกิดขยะพลาสติก ด้วยเหตุที่สภาวะโลกร้อน ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่หมายรวมถึงทุกสิ่งบนโลก ที่ประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสภาพภูมิอากาศ หรืออย่างในประเทศไทยของเรา ที่ได้ประสบกับปัญหาน้ำท่วม ซึ่งมีเหตุผลหลัก มาจากสภาวะโลกร้อน โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมมือกับ GIZ และเครือเซ็นทรัล ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และสร้างความตระหนักถึงผลเสียอันรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อช่วยกันลดปริมาณการใช้พลาสติกให้ลดลง 


โดย ดร.รวีวรรณ  ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวไว้ว่าประเทศไทย มีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในทุกวัน เช่นการลดการใช้วัสดุพลาสติก หรือการใช้วัสดุพลาสติกอย่างสิ้นเปลือง และการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ มีการนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

เชื่อว่า หากคนทำงาน หรือผู้คนจากทุกๆภาคส่วนช่วยกันลดปริมาณขยะ ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าที่สุด จะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นอย่างแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย


บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ