สำหรับบริษัท
รวมข้อดี ของแต่ละบุคลิกภาพ ตามแบบทดสอบของ MBTI

รวมข้อดี ของแต่ละบุคลิกภาพ ตามแบบทดสอบของ MBTI

29 ตุลาคม 2562

รวมข้อดี ของแต่ละบุคลิกภาพ ตามแบบทดสอบของ MBTI

29 ตุลาคม 2562

      รู้หรือไม่ว่า คนเรานั้น มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันกว่า 16 แบบ จากการคิดค้นและการสำรวจของ Carl Jung (คาร์ ยุง) นักจิตวิทยา และผู้ก่อตั้งสำนักจิตวิเคราะห์ และถูกต่อยอดออกมา โดย Katharine และ Isabel Briggs โดยใช้การแบ่งบุคลิกภาพออกมาเป็น 8 ตัวอักษร และจับชุดรวมเข้าด้วยกัน ชุดละ 4 ตัวอักษร ซึ่งจะได้บุคลิกภาพออกมา 16 แบบ เรียกว่า MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) โดยแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้ เป็นที่นิยมใช้ในทั่วโลก นอกจากจะใช้เพื่อให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ว ตามบริษัทต่างๆ ยังใช้แบบทดสอบ MBTI เป็นตัวคัดเลือกพนักงานอีกด้วย

หากยังไม่รู้ว่าตัวเองจัดอยู่ในหมวดบุคลิกภาพไหน สามารถทำแบบทดสอบได้ ที่นี่

โดยวันนี้เราได้รวบรวมบรรดาข้อดีของแต่ละบุคลิกภาพ มาให้ได้ชมกัน ไปดูกันเลย

________________________________________
บุคลิกภาพที่ 1 ESTJ บุคลิกของหัวหน้า ผู้บริหาร


Photo by Hunters Race on Unsplash

ให้ความทุ่มเทกับสิ่งต่างๆได้ดี ยึดถือกฏระเบียบเป็นหลัก มีความเก่งทางด้านการบริหารคน และการทำงานอย่างมีระบบ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 2 ESFJ บุคลิกของผู้ช่วยเหลือ และใส่ใจ


Photo by Rémi Walle on Unsplash


มีความสามารถทางด้านเข้าสังคมสูง เป็นมิตรต่อคนรอบตัว  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เคารพกฎกติกา ชอบสังเกตุพฤติกรรมผู้อื่น เข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดี
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 3 ISTJ บุคลิกของนักคิด นักตรวจสอบ


Photo by Arzu Cengiz on Unsplash


ทุ่มเทให้การทำงานอย่างเต็มที่ จริงจัง มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ และมีความขยันสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 4 ISFJ บุคลิกของผู้ปกป้อง นักเอาใจใส่


Photo by Patrick Robert Doyle on Unsplash


เป็นผู้ให้ เข้าสังคมเก่ง ขยันทำงาน เป็นคนที่ติดอยู่กับปัจจุบัน มีความรับผิดชอบสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 5 ESTP บุคลิกของนักคิด นักลงมือทำ


Photo by Christin Hume on Unsplash

เป็นคนมีเหตุผล ไม่เพ้อฝัน ปรับเปลี่ยนตนเองเข้ากับสังคมได้ง่าย มีอารมณ์ขัน ชอบลงมือทำ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 6 ESFP บุคลิกของนักแสดง ผู้ให้ความบันเทิง


Photo by Noralí Emilio on Unsplash


เป็นคนช่างสังเกต รักความสนุกสนาน ชอบเข้าสังคม ชอบเป็นที่รักของผู้อื่น ชอบความตื่นเต้น และมองโลกในแง่ดี
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 7 ISTP  บุคลิกของจิตรกร นักแก้ปัญหา


Photo by Nicole Harrington on Unsplash


ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เป็นคนช่างสังเกต มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ จริงจัง มีวิสัยทัศน์
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 8  ISFP บุคลิกของศิลปิน ผู้ทรงสเน่ห์


Photo by Jacek Dylag on Unsplash


บุคลิกภาพที่ดี เป็นคนจิตใจดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีอุดมคติ ชอบทำงานเป็นทีม และเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทุกๆสิ่ง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 9 ENTJ  บุคลิกของผู้นำ ผู้สั่งการ


Photo by John Bakator on Unsplash


มีความสามารถในการวางแผนและคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆได้ดี มีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องยากๆได้ มีความมุ่งมั่นสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 10  ENTP บุคลิกของนักคิด


Photo by Gabrielle Henderson on Unsplash


รักความอิสระ รักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีความสามารถสูง รักการเรียนรู้ ปรับตัวเก่ง มีแบบแผน ทำงานเป็นระบบ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 11  INTJ บุคลิกของนักวิเคราะห์ นักออกแบบ


Photo by Jose Carbajal on Unsplash


มีจินตนาการสูง มีความทะเยอทะยาน ตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้อย่างชัดเจน มีพลังงานสูง
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 12 INTP บุคลิกของนักตรรกะ


Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash


ไฟแรง มีความสามารถสูง ทุ่มเทให้กับสิ่งที่รักและสนใจ เป็นคนมีเหตุมีผล มีหลักการสูง และขี้สงสัย
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 13 ENFJ  บุคลิกของผู้ฟัง นักให้คำปรึกษา


Photo by Math on Unsplash


มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มักให้ความสำคัญกับคนรอบข้าง ชอบทำสิ่งต่างๆพร้อมกันทีละหลายๆอย่าง ชอบการเป็นผู้นำ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 14  ENFP บุคลิกของผู้ให้แรงบันดาลใจ


Photo by Samuel Zeller on Unsplash


เป็นนักคิด มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าแสดงออก  รักอิสระ มีสเน่ห์ มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบจินตนาการ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 15  INFJ บุคลิกของที่ปรึกษา คู่คิด


Photo by Jon Asato on Unsplash

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ มีอุดมการณ์สูง มีจิตใจอ่อนโยน รักในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ สุภาพ
________________________________________
บุคลิกภาพที่ 16  INFP บุคลิกของนักไกล่เกลี่ย


Photo by Antenna on Unsplash

มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นคนสนุกสนาน จริงใจ สุภาพ มีความสามารถในการเข้าสังคม
________________________________________
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.16personalities.com/th
https://www.idrlabs.com/test.php

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ