สำหรับบริษัท
ทักษะที่คนทำงานต้องมี เพื่อปรับตัวในยุคCOVID-19

ทักษะที่คนทำงานต้องมี เพื่อปรับตัวในยุคCOVID-19

16 กันยายน 2565

ทักษะที่คนทำงานต้องมี เพื่อปรับตัวในยุคCOVID-19

16 กันยายน 2565

       โลกของการทำงานในยุคหลังโควิด-19 สังคม Newnoemal ที่เดินหน้าเข้าสู่การใช้ดิจิทัลอย่างแท้จริง ทำให้คนทำงานต้องเรียนรู้ ปรับตัว ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน การดูแลสุขภาพ การเดินทาง และการทำงาน เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป วีคนี้ !! จ็อบมายเวย์ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานหลังยุคโควิด-19 มาดูกัน


1.ต้องเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะทั้งเครื่องจักรและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ อย่าง เอไอ, บิ๊กดาต้า ดังนั้นคนทำงานไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใดก็จำเป็นจะต้องเข้าใจและทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างคล่องแคล่วเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ2.ต้องมีทักษะใช้ข้อมูล ยุคอุตสาหกรรม 4.0 องค์กรที่มีข้อมูลและสามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ หรือ คาดการณ์เรื่องต่างๆ หาความต้องการลูกค้า เพื่อให้อยู่ในธุรกิจการแข่งขันได้  วิเคราะห์ข้อมูลและเน้นสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในองค์กรด้วย3.ต้องคิดเชิงวิเคราะห์ได้ โลกดิจิทัลทำให้มีข้อมูลเข้ามากมาย รวมถึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย คนทำงานจำเป็นต้องมีความสามารถวิเคราะห์แยกแยะ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่อยู่โลกอินเทอร์เน็ตได้ และเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มาปรับใช้ให้เข้ากับการทำงาน4.มีความฉลาดทางอารมณ์ ในสถานการณ์การทำงานที่ไม่แน่นอนในโลกที่เปลี่ยนไป คนทำงานจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ มองให้กว้างขึ้น คอยให้กำลังใจกับเพื่อนร่วมงาน5.พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำงานในยุคใหม่ต้องการคนทำงานที่มีทักษะใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึ่งต้องพร้อมเรียนรู้วิชาใหม่ๆ ที่อาจจำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้ในยุคใหม่นอกจากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม เพิ่มทักษะการเรียนออนไลน์ด้วยเพื่อความรู้ใหม่ๆให้แก่ตัวเอง


       ทักษะที่กล่าวมาทั้งหมดนอกจากเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในการทำงานยุคปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัลแล้ว ยิ่งช่วงที่คนเริ่มเวิร์คฟรอมโฮม ผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับการประชุมออนไลน์มากขึ้น การทำงานร่วมกันระยะไกล รวมถึงพฤติกรรมการสั่งอาหารออนไลน์ การชำระเงินผ่านมือถือ ตลอดจนการใช้แอพพลิเคชั่นหรือเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มากขึ้น กลายเป็นตัวเร่งที่ทำให้ดิจิทัล ดิสรัปชั่นเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าที่คิด


TAGS : jobmyway , ทักษะมาแรง , โควิด-19 , COVID-19 , เคล็ดลับการทำงาน , คนทำงาน , ทักษะมาแรง , Newnoemal

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ