สำหรับบริษัท
ฟรีแลนซ์ออนไลน์ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง จึงจะอยู่รอดในยุค COVID-19

ฟรีแลนซ์ออนไลน์ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง จึงจะอยู่รอดในยุค COVID-19

16 กันยายน 2565

ฟรีแลนซ์ออนไลน์ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง จึงจะอยู่รอดในยุค COVID-19

16 กันยายน 2565

       อาชีพฟรีแลนซ์ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ และเป็นอาชีพที่สามารถจัดสรรเวลาได้เอง และ มีอิสระมากกว่าการสมัครงานเป็นลูกจ้างประจำแม้ว่าบางบริษัทจะประกาศหางาน หาพนักงานอยู่ก็ตาม ลูกจ้างประจำบางคนก็เลือกผันตัวมาหางานทำอาชีพฟรีแลนซ์ เพราะผลกระทบกับรายได้จากการทำงานในวงกว้างมากขึ้นทั้งการลดชั่วโมงทำงาน การลดค่าแรง และการเลิกจ้าง เลยเลือกหันมารับงานฟรีแลนซ์เพื่อเป็นทางเลือกในการหารายได้เสริม หรือ บางคนลาออกมาทำอาชีพฟรีแลนซ์จริงจังในช่วงยุค COVID-19 นี้
       แม้ว่าจะมีผู้สนใจรับงานฟรีแลนซ์เพื่อรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น แต่การแข่งขันในตลาดฟรีแลนซ์นั้นถือว่าสูง การหางานก็สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราต้องสร้างความน่าสนใจและความประทับใจ และตั้งราคาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ต้องมีทักษะอะไรบ้าง จึงจะอยู่รอดในยุค COVID-19


• สร้างความสนใจให้กับผู้เห็น
การที่ลูกค้าหาคนและถามถึงรายละเอียดของงาน ลูกค้าเริ่มมีความสนใจในงานของเราแล้ว เพราะความสนใจที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหมายถึงการว่าจ้างที่มากตามไปด้วย ดังนั้น ฟรีแลนซ์ควรเขียนบรรยายสรรพคุณของตนเองให้ครบถ้วน ชัดเจน และมีความน่าสนใจเพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อให้การหางาน ที่ตอบโจทย์กับลูกค้า และสร้างความน่าสนใจด้วยการสร้างความแตกต่างจากรายอื่น ๆ


• ตั้งราคาอย่างสมเหตุสมผล
ราคาค่าบริการที่ฟรีแลนซ์มักมีผลในเชิงลบต่อจำนวนงานที่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญในทุกสายงาน กล่าวคือ งานราคาถูกจะได้รับจำนวนชิ้นงานมากกว่า นั่นหมายความว่าที่ผ่านมาผู้ว่าจ้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องของราคา นอกเหนือไปจากความน่าสนใจของโปรไฟล์ฟรีแลนซ์ อย่างไรก็ตาม สำหรับสายงาน ออกแบบกราฟิก  ออกแบบเว็บไซต์และเขียนโปรแกรม และงานเขียนแปลภาษา


• การตอบโต้รวดเร็ว
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีผลกับการหางานที่มากขึ้นคือ เวลาในการตอบลูกค้าที่รวดเร็ว เพราะในโลกออนไลน์การหาคนจะมีตัวเลือกมากมาย ดังนั้น ผู้ที่ตอบและให้รายละเอียดข้อมูลได้ชัดเจนกว่ารวดเร็วกว่าจะมีโอกาสในการหารายได้มากกว่า

       ในช่วงวิกฤติโควิด 19 แบบนี้ ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ยิ่งท้าทายเข้าไปใหญ่ ทำให้ชาวฟรีแลนซ์หลายคนต้องปรับไลฟ์สไตล์ตัวเอง และรัดเข็มขัดกันมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะมีงานมาอีกทีเมื่อไร อย่างแรกที่เราพอทำได้ และคิดว่าทุกคนรู้ตัวดีว่าควรทำได้แล้วก็คือ การประหยัดไว้ก่อน ในช่วงนี้ คือมีสติก่อนซื้อให้ได้มากที่สุด


TAGS : jobmyway , โควิด-19 , COVID-19 , เคล็ดลับการทำงาน , ฟรีแลนซ์ออนไลน์ , ฟรีแลนซ์ออนไลน์ , ทักษะมาแรง

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ