สำหรับบริษัท
30 สกิล ที่มีไว้ ยังไงก็หางานได้

30 สกิล ที่มีไว้ ยังไงก็หางานได้

02 พฤษภาคม 2566

30 สกิล ที่มีไว้ ยังไงก็หางานได้

02 พฤษภาคม 2566

       

       เชื่อว่าคงมีผู้อ่านหลายคน ที่ตอนนี้กำลังมองหางานใหม่ เพราะอยากลาออกจากการทำงานในที่เก่า หรืออาจเพิ่งเรียนจบ และอยากหาที่สมัครงานใหม่ กันอยู่ไม่มากก็น้อย แล้วทราบกันไหมว่า ในปัจจุบันนี้ ถ้าหากอยากมีโอกาสในการหางานได้มากขึ้น จำเป็นจะต้องมีสกิล หรือทักษะใดบ้าง ที่คนหางานในกรุงเทพ คนหางานระยอง และคนหางานในทุกๆจังหวัดจำเป็นต้องมี วันนี้เว็บรับสมัครงานอย่าง Jobmyway ก็เลยอยากพาทุกคนไปดูกับ 30 Skill ที่บอกได้เลยว่า ถ้ามีเอาไว้ รับรองได้ว่าคุณจะต้องถูกเลือกเข้าทำงาน และสามารถกลายเป็นคนทำงานที่หลายๆบริษัทต้องการตัวมากอย่างแน่นอน จะมีทักษะใดบ้าง ตามเราไปชมกัน

1.ทักษะในการคิดวิเคราะห์
ทักษะนี้เป็นทักษะที่เรียกได้ว่า ทุกๆบริษัทที่หาคนทำงาน ได้มองหาคนทำงานที่มีทักษะนี้ ก็คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั่นเอง โดยทักษะนี้ จะช่วยทำให้คนทำงาน มีความสามารถในการคิด แยกแยะสิ่งต่างๆออกมาอย่างเป็นระบบ และทำให้การทำงานนั้นๆ สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเป็นงานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากนั่นเอง

2.ทักษะความคิดสร้างสรรค์
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ หลายๆคนอาจมองว่า ในสายงานของตัวเอง อาจจะไม่ได้มีความสำคัญเท่าไหร่ แต่จริงๆแล้ว ทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นทักษะที่จำเป็นกับทุกๆอาชีพ เพราะเป็นทักษะที่จะสามารถช่วยให้คนทำงาน มีเทคนิคในการทำงาน ให้มีความน่าสนใจ มีมุมมองในการทำงานที่ออกจากกรอบเดิมๆ และได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นได้ คนหางานกรุงเทพ และคนหางานเชียงใหม่ ถ้าอยากสมัครงานแล้วได้งานจริง ก็อย่าลืมไปฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์กัน

3.การใช้งานระบบคลาวด์
ทักษะในการใช้งานระบบคลาวด์ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง หรือที่เรียกกันว่า Hard Skill สาเหตุที่ทักษะนี้มีความสำคัญ เนื่องจากในปัจจุบัน ในทุกๆองค์กร มีการเชื่อมระบบฐานข้อมูลเอาไว้ในระบบคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ หรือการเสนอขายสินค้า บริการ และการทำงานต่างๆเอาไว้บนระบบออนไลน์กันมากขึ้น ทำให้คนทำงานจำเป็นต้องมีทักษะความสามารถในการใช้งานระบบคลาวด์ นั่นเอง

4.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในทุกๆการทำงาน มักมีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นมาเสมอ ซึ่งหากคุณมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วนั้น ก็จะช่วยให้งานที่เกิดปัญหา จบปัญหาเหล่านั้นลงได้ในระยะเวลาอันสั้น และทำให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดี โดยหากคุณเป็นคนหางานนนทบุรี หรือคนหางานในจังหวัดอื่นๆ ก็ควรฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเอาไว้ แล้วรับรองได้เลยว่า ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่เว็บหางานไหน ก็จะมีบริษัทเรียกตัวคุณอย่างแน่นอน

5.การทำงานเป็นทีม
ทักษะในการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกๆบริษัทต้องการจากคนทำงาน แม้ว่าการทำงานของคุณ จะเป็นการทำงานคนเดียว แต่สุดท้ายแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีทักษะนี้ เพื่อใช้ในการติดต่อ พูดคุย และปรึกษาการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ

6.การรับมือกับความเครียด
ในทุกๆการทำงานนั้น อาจพบเจอกับความเครียดในการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกับปัญหาในการทำงาน หรือปัญหากับเพื่อนร่วมงาน การเป็นคนทำงานที่รับมือกับความเครียดได้ดี จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา และช่วยให้บรรยากาศในการทำงานผ่านไปได้ด้วยดี โดยอาจฝึกด้วยการหายใจเข้า และหายใจออกช้าๆ เมื่อเจอกับความเครียด

7.ทักษะการบริหารเวลา
ทักษะในการบริหารเวลา เป็นทักษะสำคัญที่คนทำงานทุกคนต้องมี เนื่องจากถ้าหากคุณเป็นคนทำงานที่ไม่มีความตรงต่อเวลา และไม่มีความสามารถในการบริหารเวลาในการทำงาน ก็จะทำให้งานออกมาไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และอาจทำให้งานเกิดปัญหาขึ้นได้

8.ทักษะการทำงานที่ยืดหยุ่น
ทักษะในการทำงานที่ยืดหยุ่นนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกๆบริษัทต้องการจากคนหางาน โดยเป็นทักษะที่คนทำงาน ต้องมีความสามารถในการปรับตัวในการทำงาน สามารถพบเจอกับสถานการณ์การทำงานที่หลากหลายได้

9.ทักษะการใช้ภาษา
ทักษะในการใช้ภาษา คือทักษะ Hard Skill ที่ทุกคนควรมี เป็นทักษะที่จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน หรือภาษาอื่นๆ

10.ความรวดเร็วในการพิมพ์งาน
อีกหนึ่งทักษะ Hard Skill ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ ความรวดเร็วในการพิมพ์งาน เนื่องจากในปัจจุบัน การพิมพ์งาน เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรเป็นความสามารถที่คนทำงานทุกคนควรมี

11.ความรับผิดชอบ
การมีความรับผิดชอบ ถือเป็นทักษะในการทำงานที่สำคัญโดยตรง เนื่องจากหากคุณเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบในการทำงาน ก็อาจส่งผลให้งานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ได้งานที่เสร็จตรงตามกำหนดเวลา

12.ความฉลาดทางอารมณ์
ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ คือการที่คนทำงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และสามารถควบคุมอารมณ์ ให้เหมาะสมในที่ทำงานได้

13.ทักษะบัญชีเบื้องต้น
การทำบัญชีเบื้องต้น หลายคนอาจมองว่าไม่สำคัญ แต่จริงๆแล้วทุกคนควรมีความรู้เรื่องนี้เอาไว้ เพื่อใช้ในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคำนวณอัตราการจ่ายภาษีเงินได้ของตัวเอง

14.การรักการเรียนรู้
หากคุณเป็นคนทำงานที่พร้อมทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ จะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คุณเป็นคนที่ไม่ตกยุค และเป็นคนรอบรู้อีกด้วย

15.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับคนทำงานในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในทุกๆองค์กรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน และจัดเก็บข้อมูลต่างๆกันมากขึ้น

16.การเป็นผู้ฟังที่ดี
หากคุณมีทักษะในการเป็นผู้ฟังที่ดี จะช่วยให้คนทำงาน สามารถรับฟังความคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆจากเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานได้ดียิ่งขึ้น

17.ความมั่นใจในตัวเอง
หากคุณไม่มีทักษะความมั่นใจในตัวเอง ก็อาจส่งผลให้คุณไม่มีความกล้าที่จะคิด หรือทำงานให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั่นเอง

18.ทักษะการสื่อสาร
คนทำงานที่มีทักษะในการสื่อสาร จะมีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร และพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน หรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดโอกาสในการสื่อสารที่ผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

19.การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
หากคนทำงานมีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตรรกะ จะช่วยให้คนทำงานสามารถคิด และกลั่นกรองข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

20.ทักษะในการตัดสินใจ
การมีทักษะในการตัดสินใจ จะช่วยให้คนทำงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากสามารถตัดสินใจ และหาเหตุผลต่างๆมาได้ดีกว่า และช่วยลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาด

21.ทักษะความเป็นผู้นำ
ถึงแม้คุณจะเป็นคนทำงานที่ทำอยู่ในตำแหน่งงานทั่วไป ไม่ได้เป็นหัวหน้าทีม หรือหัวหน้าแผนก แต่ทักษะความเป็นผู้นำก็ยังจำเป็นสำหรับทุกคน เนื่องจากจะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

22.ทักษะการเรียนรู้เร็ว
หากคุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้เร็ว ก็จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้น และเป็นการเพิ่มความสามารถในการทำงานให้มากขึ้น

23.ทักษะ Multitasking
ทักษะในการทำงานที่หลากหลาย เป็นอีกทักษะที่หลายบริษัทต้องการจากคนทำงานเช่นเดียวกัน

24.ทักษะการทำงานใต้ความกดดัน
การทำงานภายใต้ความกดดัน ก็ถือเป็นอีกทักษะที่ทุกองค์กรต้องการหาจากคนทำงาน

25.ความเห็นอกเห็นใจ
หากคุณเป็นคนที่มีทักษะในความเห็นอกเห็นใจ จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างสำเร็จลุล่วง และลดโอกาสในการเกิดปัญหาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

26.ทัศนคติเชิงบวก
การเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวก ก็จะช่วยให้การทำงานของคุณมีความราบรื่น และประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น

27.ความซื่อสัตย์
การทำงานทุกๆตำแหน่งงานจำเป็นจะต้องมีทักษะความซื่อสัตย์ เพื่อช่วยให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น

28.ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ทักษะนี้จะช่วยให้คนทำงานสามารถเข้าใจในการสื่อสาร หรือข้อมูลที่ต้องใช้การอ่านได้มากขึ้น และลดโอกาสในการพบเจอกับปัญหา เนื่องจากการเข้าใจข้อความผิดพลาด

29.ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะช่วยให้คนทำงานมีบรรยากาศในการทำงานในองค์กรที่ดี

30.ทักษะความถนัดทางวิชาชีพ
ทักษะสุดท้ายที่จำเป็นมากในการทำงานเลยก็คือ ทักษะในความถนัด ของแต่ละวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งเป็นความรู้ที่คนทำงานจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อใช้ในการทำงานนั่นเอง

       จบลงไปแล้วกับการแนะนำ 30 สกิลที่มีไว้ ยังไงก็หางานได้ ที่เว็บสมัครงาน Jobmyway ได้นำมาให้คนทำงาน ที่กำลังมองหางาน ได้นำไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกเข้าไปทำงานกันมากขึ้น ในบทความหน้า เราจะพาคุณไปชี้เป้าเทคนิคอะไรกันอีก อย่าลืมติดตามรับชม

TAGS : บทความผู้หางาน , jobmyway , เคล็ดลับทำงาน , สมัครงาน work from home , รับสมัครงาน work from home , หางานใกล้บ้าน , สมัครงานใกล้บ้าน , sklls , หางานใกล้บ้าน

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ