สำหรับบริษัท
- ควบคุมดำเนินการเกี่ยวกับงานเอกสารฝ่ายผลิต
- เบิก-จ่าย วัตถุดิบ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต
- จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ Program Ms.office ได้ในระดับดี
- มีทักษะในการเจรจา โน้มน้าว และเก่งในด้านการประสานงาน
- สามารถทำงานใน Zone line ผลิตได้
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ