สำหรับบริษัท
- ควบคุมเครื่อง CNC milling ให้ผลิตชิ้นส่วนให้ตรงตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
- อ่านแบบในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้
- ดูแลตรวจสอบการผลิต วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- ออกแบบ Program เขียน Program ให้ตรงกับ Drawing
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโลหการและวัสดุ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- เพศชาย อายุ 30-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
- สามารถเขียนแบบ Program 2D,3D,AUTOCAD
- มีความเป็นผู้นำ
- มีเทคนิคการใช้เครื่อง CNC machining center
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ