สำหรับบริษัท
- Process improvement on specific mass production and new products in term of time, cost reduction and production yield.
- Analysis the root cause of problem in each process , cooperate with engineering team and customer to solve the problem and provide corrective action Provide to customer
- Design For Manufacturing (DFM) together with production engineer
- Design FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
- PPAP (Product Production Approval Process)
- Other necessary documentation concerning production process that may require in the future.
- Define Process Capability
- Collaborate and Cooperate with Program Manager and Project coordinator in order to provide feedback to customer.
- Collaborate and Cooperate with Quality in order to provide 8-D report to customer.
- Collaborate and Cooperate with NPI (New Product Introduction)
- Collaborate and Cooperate with production and engineer if there is any require in term of process improvement
- Always strictly complied with Company’s management systems and regulations
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- Thai Nationality, Male and Female (22-27 years)
- Bachelor degree in engineering with good background in mechanical drawing and machining process and Ability to read and write technical drawing
- Prefer 1 years experience in NPI (New Product Introduction) product in automotive manufacturing
- Strong leadership and team player, Good attitude, logical thinking and well understand on PSDM
(Problem Solving and Decision Making)
- Good command of English (TOEIC Score 450 or above would be an advantage)
- Able to use well computer program
- Solid experience in SPC, MSA , PPAP, FMEA , ISO/TS16949 , AS9001 Control Plan knowledge is a must
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ