สำหรับบริษัท
- รับ RFQ,CSR จากลูกค้า ติดต่อประสานงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
- เสนอราคา ติดตาม ประสานงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
- ควบคุม Project ต่างๆ ให้เป็นไปตามกำหนด
- เพิ่มยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมยานยนต์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- Male or Female age 20-27 years old.
- Bachelor's Degree in any Engineering or Science field
- Minimum 2 years working experience and selling industrial OEM Product (automotive parts)
- Good sales and negotiation skills
- Good command of reading speaking and writing English will be and advantage
- Own car with driving license
- High motivation , loyalty , positive attitude required
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ