สำหรับบริษัท
- support ซ่อมอุปกรณ์ IT
- แก้ไขปัญหาด้าน IT ให้กับ USER
- ดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
- การศึกษาระดับ ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านงาน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (คู่สมรส,บิดา-มารดา,บุตร)
- ของขวัญครบรอบวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ชุดฟอร์ม อุปกรณ์ความปลอดภัย
- ข้าวเปล่า มื้อกลางวัน 1 มื้อ
- ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่บริษัทกำหนด)
- ค่ากะ (กรณีกะกลางคืน)
- สวัสดิการอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
สถานที่ทำงาน
ตำบลคลองนิยมยาตรา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณอเนก
02-170-9278 ต่อ 12
หมดอายุ