สำหรับบริษัท
-
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา จิตวิทยา, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง เท่านั้น
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจิตวิทยาคลินิค, จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยาให้คำปรึกษา
- มีความสามารถในการจัดกิจกรรมรายบุคคล
สวัสดิการ
ตามข้อตกลง
สถานที่ทำงาน
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณนุชลี รัตนพิทักษ์
0-2412-1196, 0-2412-0739
หมดอายุ