สำหรับบริษัท
- รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ลูกค้าของสำนักงาน
- ปิดบัญชี/งบการเงิน
- จัดทำ/ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- ตรวจงานน้องในทีมงาน และสอนงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า/หน่วยงานราชการภายนอก
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่วยงานด้านสอบบัญชี
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
- อายุ 28 ปีขึ้นไป
- ปิดงบการเงินได้ เคยผ่านการเป็นหัวหน้างานมาก่อน
- หากมีประสบการณ์จากสำนักงานบัญชี/สำนักงานสอบบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ**
- มีวุฒิภาวะเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- มีความพยายาม ตั้งใจ ขยัน ใฝ่รู้ ละเอียดรอบคอบ
สวัสดิการ
โบนัส
เบี้ยขยัน OT
ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
ยูนิฟอร์ม
เที่ยวประจำปี/ สังสรรค์
อบรม inhouse-training
สถานที่ทำงาน
ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณกิตติลักษณ์
081-414-4388
หมดอายุ