สำหรับบริษัท
- จัดเตรียมข้อมูลการประชุม/เข้าประชุม จดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งติดตามงานที่ได้ประชุม
- จัดตารางงานและดำเนินการเกี่ยวกับการนัดหมายต่างๆ
- ดูแลและรับผิดชอบ ตรวจตราความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ ที่จะส่งถึงผู้บริหาร
- ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- อำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ให้ผู้บริหาร
- ติดตามงาน และบริหารงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, ภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ , ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ, ภาษาจีนและการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- สามารถใช้ภาษาจีนได้
- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณกวิน
093-1136111