สำหรับบริษัท
- วางแผน ประสานงาน และดำเนินงานกิจกรรมการสื่อสารการตลาดบนสื่อออนไลน์ทุกประเภท รวมถึงสื่อใหม่อื่นๆ เช่น Facebook Fan page, IG, Line Official เป็นต้น
- บริหารจัดการคอนเทนต์และให้ข้อมูลคอนเทนต์กับเอเจนซี่ เพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ทุกประเภท
- ติดตาม ให้ข้อแนะนำ และจัดการตอบปัญหาให้กับผู้ใช้บริการในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า รวมถึงถึงติดตามความพึงพอใจของสมาชิก รวมถึงการเป็นแอดมิน Facebook Fan page, IG, Line Official ด้วย
- รวบรวมข้อเสนอแนะทางสื่อออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ สื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน
- สามารถใช้งาน Platform online (Shopee, Lazada) ได้อย่างคล่องแคล่ว
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- ไม่จำกัดเพศ (อายุ 25 ปีขึ้นไป)
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1ปีขึ้นไปด้านสื่อสารการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาด
- มีความรู้ด้านงานสื่อสารการตลาดออนไลน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อโฆษณา ออนไลน์ และการวิจัยตลาด
- มีทักษะการใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น เช่น Photoshop เป็นต้น
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม (หลังผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
สถานที่ทำงาน
ตึก มาเช่ ซอยรามคำแหง53
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณแก้ว / คุณตาล
087-623-3643, 081-823-8663
งานในบริษัทเดียวกัน