สำหรับบริษัท
- วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
- นำเสนอแผนการตลาด
- ดูแลงานในส่วนการตลาดออนไลน์ Social Media : Facebook,Instagram line@ และอื่นๆ
- ดูแลการประชาสัมพันธ์สื่อทางด้านออฟไลน์
- PR Marketing Communication and Event
- ติดตามผลการลงสื่อโฆษณา
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายใน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เริ่มต้น 16,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, บริหารธุรกิจบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและมีทักษะการถ่ายรูป
- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งการตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- เป็นคนรุ่นใหม่ ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์
- มีประสบการณ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และออฟไลน์
- สามารถทํางานได้รวดเร็วและตรงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทํางานท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง
- มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา โอที
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ
- สวัสดิการโรงอาหาร ราคาพิเศษ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- คูปองวันเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยงานแต่ง
- สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณสุภกฤษ จงประเสริฐ
034-813-100 (5 คู่สาย) ต่อ 301
งานในบริษัทเดียวกัน