สำหรับบริษัท
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- มีใบขับขี่รถยนต์ เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นบางครั้ง
- มีบุคคลค้ำประกัน
- ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เสื้อฟอร์มพนักงาน
- ค่าล่วงเวลา
สถานที่ทำงาน
บางพลี จ.สมุทรปราการ
ติดต่อ
คุณแอ้ม
06-2836-9556
งานในบริษัทเดียวกัน