สำหรับบริษัท
- เป็นผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงดูแลซ่อมเครื่องจักรที่เสียให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
- เป็นผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด
- เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในโรงงาน
- เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ติดตามและปิดใบแจ้งซ่อมในงานที่ตนเองได้ซ่อมไป
- ทำความสะอาดแม่พิมพ์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช.
- มีใจรักในสายงานช่าง
- เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบงสนช่างแต่วุฒิไม่ถึง
- ขยันอดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา โอที
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ
- สวัสดิการโรงอาหาร ราคาพิเศษ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- คูปองวันเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยงานแต่ง
- สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณสุภกฤษ จงประเสริฐ
034-813-100 (5 คู่สาย) ต่อ 301
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway