สำหรับบริษัท
- รู้และอธิบายระบบงานซ่อมบำรุง
- ซ่อมและPM เครื่องจักร
- ดำเนินการPM ตามแผน
- บันทึกผลการทำ PM
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย
- ถ่ายทอดงานซ่อมและPM ระหว่างกะ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช.
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล, เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย
- อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. เครื่อมือกล/ ช่างกล / ช่างยนต์
- ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งงานช่าง ไม่น้อยกว่า 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
- สามารถเข้ากะได้
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา โอที
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ
- สวัสดิการโรงอาหาร ราคาพิเศษ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- คูปองวันเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยงานแต่ง
- สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณสุภกฤษ จงประเสริฐ
034-813-100 (5 คู่สาย) ต่อ 301
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway