สำหรับบริษัท
- จัดซื้อสินค้าให้กับฝ่ายต่างๆได้ทันตามกำหนด
- บริหารต้นทุนให้กับบริษัทให้สามารถแข่งขันได้
- ควบคุมคุณภาพสินค้าที่สั่งซื้อให้มีคุณภาพ
- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง
- ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
- ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งงานผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน (พูด อ่าน เขียน)
- รู้และอธิบายได้ถึงกระบวนการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศได้
- หากมีประสบการณ์การใช้ ERP มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- หยุดเสาร์เว้นเสาร์ (ยกเว้นฝ่ายผลิต)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ปรับเงินเดือนประจำปี ทุกปี
- โบนัส
- เบี้ยขยัน
- ค่าล่วงเวลา โอที
- ประกันสังคม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- บ้านพักพนักงานราคาสวัสดิการ
- สวัสดิการโรงอาหาร ราคาพิเศษ
- ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- คูปองวันเกิด
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
- เงินช่วยงานแต่ง
- สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
- สวัสดิการอื่นๆ เช่น งานกีฬาสี, งานเลี้ยงปีใหม่,ท่องเที่ยวต่างจังหวัดประจำปี
- มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง
สถานที่ทำงาน
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ
คุณสุภกฤษ จงประเสริฐ
034-813-100 (5 คู่สาย) ต่อ 301
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway